Nhận in quảng cáo lên các loại lịch 2018 cho các đơn vị có nhu cầu làm lịch tặng khách hàng.
Nhận đặt hàng trên cả nước cho số lượng từ 50 quyển.