Sản phẩm được in và ép trên gỗ dày 1cm, bề mặt được phủ một lớp keo trong nên rất PHẲNG, BÓNG BẨY VÀ SANG TRỌNG.
Kích thước theo yêu cầu.  Có thể in lời đề tặng lên tranh.
Ngoài việc trang trí, sản phẩm thích hợp làm quà tặng trong các dịp Tân gia, Thăm viếng, Mừng thọ ...
TẶNG GHIM TREO TRANH, DÙNG NHẸ NHÀNG, KHÔNG CẦN KHOAN TƯỜNG.
Giao hàng trên cả nước. (Một số tranh không có sẵn, xin vui lòng đặt trước)
Ngoài các câu chúc bên dưới, có thể thiết kế câu chúc theo yêu cầu.
 
 
LC  001 (50cm x 100cm) - 750.000đ
TRANH CÓ LỜI ĐỀ TẶNG
LC  002 (2 bức 30cm x 80cm) - 790.000đ
LC  014 (50cm x 100cm) - 590.000đ
LC  015 (60cm x 90cm) - 590.000đ
LC  016 (50cm x 50cm) - 290.000đ
LC  017 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  018 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  019 (60cm x 90cm) - 690.000đ
LC  020 (50cm x 100cm) - 490.000đ
LC  021 (50cm x 50cm) - 290.000đ
LC  022 (40cm x 60cm) - 290.000đ
LC  023 (60cm x 80cm) - 650.000đ
LC  024 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  025 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  026 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  027 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  028 (30cm x 90cm) - 390.000đ
LC  029 (50cm x 50cm) - 290.000đ
LC  030 (50cm x 100cm) - 790.000đ
LC  031 (30cm x 90cm) - 390.000đ
LC  032 (50cm x 100cm) - 590.000đ
LC  033 (50cm x 50cm) - 290.000đ
LC  034 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  035 (50cm x 50cm) - 290.000đ
LC  036 (30cm x 90cm) - 390.000đ
LC  037 (40cm x 60cm) - 290.000đ
LC  038 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  039 (40cm x 50cm) - 320.000đ
LC  040 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  041 (60cm x 80cm) - 650.000đ
LC  042 (40cm x 60cm) - 290.000đ
LC  043 (50cm x 100cm) - 590.000đ
LC  044 (30cm x 90cm) - 390.000đ
LC  045 (50cm x 50cm) - 260.000đ
LC  046 (50cm x 50cm) - 290.000đ
LC  047 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  048 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  049 (50cm x 50cm) - 290.000đ
LC  050 (40cm x 50cm) - 260.000đ
LC  051 (50cm x 100cm) - 750.000đ
LC  052 (30cm x 90cm) - 390.000đ
LC  053 (50cm x 50cm) - 290.000đ
LC  054 (50cm x 50cm) - 390.000đ
LC  055 (50cm x 50cm) - 290.000đ
LC  056 (60cm x 90cm) - 780.000đ
LC  057 (30cm x 90cm) - 390.000đ
LC  058 (60cm x 120cm) - 980.000đ
LC  059 (80cm x 100cm) - 1250.000đ
LC  060 (50cm x 100cm) - 590.000đ
LC  061 (50cm x 50cm) - 290.000đ