TRANG NHẤT     THIẾT KẾ - IN     TRANH TRANG TRÍ     ẢNH TRANG TRÍ     TRANH BỘ     ẢNH TRANG TRÍ LỚN    POSTER TRANG TRÍ     THIỆP CƯỚI   DỊCH VỤ ẢNH
THƯ VIỆN KIỂU TÓC NỮ     THƯ VIỆN THỜI TRANG    
CATALOGUE ẢNH LỊCH 2018
 

Poster được in với độ nét cao trên màng nhựa bóng có phủ keo sẵn ở mặt sau (xem ảnh).
Sản phẩm được căng trên khung kim loại (đẹp nhất), treo hoặc dán trực tiếp lên mặt dựng.

CÓ THỂ THIẾT KẾ NỘI DUNG QUẢNG CÁO LÊN POSTER. Giao hàng miễn phí toàn quốc. ĐT: 0902.788001 - 0909.799001.

 
 
101 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
102 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
103 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
104 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
105 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
106 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
107 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
108 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
109 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
110 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
111 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
112 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
113 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
114 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
115 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
116 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
117 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
118 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
119 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
120 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
121 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
122 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
123 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
124 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
125 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
126 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
127 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
128 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
129 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
130 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
131 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
132 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
133 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
134 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
135 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
136 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
137 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
138 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
139 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
140 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
141 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
142 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
143 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
144 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
145 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
146 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
147 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
148 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
149 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
150 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
151 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
152 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
153 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
154 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
155 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
156 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
157 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
158 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
160 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
161 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
162 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
163 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
164 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
165 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
166 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
167 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
168 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
169 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
170 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
171 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
173 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
174 (1.0m x 1.5m - 640.000đ)
175 (1.0m x 1.5m - 640.000đ)
176 (1.0m x 1.5m - 640.000đ)
177 (1.0m x 1.5m - 640.000đ)
178 (4.0m x 1.0m - 1.190.000đ, 6.0m x 1.4m - 1.890.000đ)
179 (4.0m x 1.0m - 1.190.000đ, 6.0m x 1.4m - 1.890.000đ)
180 (4.0m x 1.0m - 1.190.000đ, 6.0m x 1.4m - 1.890.000đ)
181 (3.6m x 1.0m - 1.090.000đ, 5.0m x 1.4m - 1.590.000đ)
182 (4.0m x 1.4m - 1.290.000đ)
183 (1.8m x 1.0m - 680.000đ, 2.5m x 1.4m - 880.000đ)
ẢNH CHỤP SẢN PHẨM

LÊN ĐẦU TRANG