TRANG NHẤT     THIẾT KẾ - IN     TRANH TRANG TRÍ     ẢNH TRANG TRÍ     TRANH BỘ     ẢNH TRANG TRÍ LỚN    POSTER TRANG TRÍ     THIỆP CƯỚI   DỊCH VỤ ẢNH
THƯ VIỆN KIỂU TÓC NỮ     THƯ VIỆN THỜI TRANG    
CATALOGUE ẢNH LỊCH 2018
   
 

Sản phẩm được in và ép trên gỗ dày 1cm. RẤT PHẲNG, BÓNG BẨY VÀ SANG TRỌNG.
Nhận đặt hàng theo yêu cầu (thể loại, đề tài, kích thước ...).
Có thể in lời đề tặng, chữ ký hoặc nội dung quảng cáo lên sản phẩm.
Giao hàng miễn phí. (Khách hàng được tặng bộ đinh ghim đóng tường rất nhẹ nhàng. Không cần khoan, không sợ hư tường.)

 
Bộ 01 (3 bức 40cm x 40cm + 4 bức 25cm x 25cm - 1.280.000đ)
Bộ 02 (3 bức 40cm x 40cm + 4 bức 25cm x 25cm - 1.280.000đ)
Bộ 03 (3 bức 40cm x 40cm + 4 bức 25cm x 25cm - 1.280.000đ)
Bộ 04 (3 bức 40cm x 40cm + 4 bức 25cm x 25cm - 1.280.000đ)
Bộ 05 (3 bức 40cm x 40cm + 4 bức 25cm x 25cm - 1.280.000đ)
Bộ 06 (3 bức 40cm x 40cm + 4 bức 25cm x 25cm - 1.280.000đ)
Bộ 07 (3 bức 40cm x 40cm + 4 bức 25cm x 25cm - 1.280.000đ)
Bộ 08 (3 bức 40cm x 40cm + 4 bức 25cm x 25cm - 1.280.000đ)
Bộ 09 (3 bức 40cm x 40cm + 4 bức 25cm x 25cm - 1.280.000đ)
Bộ 10 (1 bức 50cm x 50cm + 6 bức 25cm x 25cm - 1.080.000đ)
Bộ 11 (7 bức 25cm x 25cm - 890.000đ)
Bộ 12 (1 bức 50cm x 50cm + 6 bức 25cm x 25cm - 1.080.000đ)
Bộ 13 (7 bức 25cm x 25cm - 890.000đ)
Bộ 14 (8 bức 25cm x 25cm - 980.000đ)
Bộ 15 (8 bức 25cm x 25cm - 980.000đ)
Bộ 16 (4 bức 30cm x 30cm - 690.000đ)
Bộ 17 (4 bức 30cm x 30cm - 690.000đ)
Bộ 18 (4 bức 30cm x 30cm - 690.000đ)
Bộ 19 (4 bức 20cm x 50cm - 850.000đ)
Bộ 20 (4 bức 20cm x 50cm - 850.000đ)
Bộ 21 (4 bức 25cm x 50cm - 1.050.000đ)
Bộ 22 (4 bức 20cm x 50cm - 850.000đ)
Bộ 23 (4 bức 40cm x 60 - 1.280.000đ)
Bộ 24 (4 bức 20cm x 50cm - 850.000đ)
Bộ 25 (6 bức 25cm x 25cm - 780.000đ)
Bộ 26 (6 bức 25cm x 25cm - 780.000đ)
Bộ 27 (6 bức 25cm x 25cm - 780.000đ)
Bộ 28 (6 bức 25cm x 25cm - 780.000đ)
Bộ 29 (6 bức 25cm x 25cm - 780.000đ)
Ảnh sản phẩm được giới thiệu và ảnh chụp thực tế